ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Nasze biuro wykonuje projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze w dziedzinie:
– zagospodarowania terenu,
– budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
– budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
– budynków użyteczności publicznej  (biura, obiekty handlowe, usługowe),
– obiekty przemysłowe,
– przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów istniejących,
– adaptacje pomieszczeń,
– projekty wnętrz.

Ponadto wykonujemy:
– inwentaryzacje budowlane,
– opinie techniczne stanu istniejącego,
– projekty branżowe (konstrukcyjne, instalacyjne, elektryczne, drogowe),
– specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych,
– świadectwa energetyczne.

Dzięki współpracy z doświadczonymi projektantami branżowymi zapewniamy kompleksową i fachową obsługę procesu projektowego. Projekty wykonujemy w terminie.

W imieniu Inwestora prowadzimy obsługę formalno-prawną inwestycji (przygotowywanie kompletnej dokumentacji, składanie wniosków, uzyskiwanie potrzebnych uzgodnień i pozwoleń).

ARCHIGEO, ul. Karolinki 58, 44-121 Gliwice, pok. 304, III piętro